Anvendelse

Vejledning til anvendelse og dosering 

CMA til bekæmpelse af sne og is

ICE & DUST-AWAY anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af is og sne på veje, stier og gangarealer. ICE & DUST-AWAY er ikke aggressivt over for metal og forvolder ikke skade på dyr og planter.

ICE & DUST-AWAY er derfor meget velegnet til områder, hvor der færdes husdyr, da det ikke udtørrer dyrenes trædepuder. Det er også velegnet til grønne områder hvor man ikke ønsker nedsivning af skadelige salte til grundvandet, som er tilfældet hvis man bruger almindeligt vejsalt.       

Anvendelse

CMA ICE & Dust-AWAY er flydende og klar til brug ved levering. Det skal ikke fortyndes. CMA er stabilt overfor håndtering og opbevaring.

Når det har sneet – Fej Sneen væk før brug! ICE & DUST-AWAY kan på mindre arealer spredes med en ukrudtssprøjte/havesprøjte som man kan få i alle byggemarkeder. Ved sprøjtning så undgå aerosoler som er små væskedråber, der kan indåndes.

På større arealer benyttes tank med spredebom eller tallerkenspreder. Se evt. www.kyndestoft.dk / www.hardi.dk / www.epoke.dk.

Dosering

Dosering af tømidler er afhængig af mange forskellige faktorer.

Her er nogle faktorer, der har indflydelse på den nødvendige dosering:

Det har betydning om belægningen er sten, grus asfalt, beton eller andet. Når underlaget er glat og fast, skal der almindeligvis en mindre mængde til at virke, da den udlagte mængde ikke drænes væk.

Vindhastigheden sammen med temperaturen har stor indflydelse på, hvor meget belægningen køles ned og dermed hvor meget, der skal doseres.

Den trafik, der er på området fjerner/ flytter en del af det udlagte tømiddel. Jo mere og hurtigere trafik der er, des mere skal der doseres.

Den mængde nedbør der falder, efter at der er udlagt tømiddel, og temperaturen har også en stor indflydelse på den effekt, der kan opnås.

Hvilke produkt skal jeg vælge

Alumichem har udviklet forskellige variationer af CMA der hver er designet til effektiv ydelse ved forskellige temperaturforhold.

CMA ICE & DUST-AWAY: Frysepunkt -14 °C 

CMA ICE & DUST-AWAY + 25: Frysepunkt er -19 °C 

CMA ICE & DUST-AWAY + 50:  Frysepunkt er -23 °C

CMA ICE & DUST-AWAY + 75: Frysepunkt er -31,5 °C  

Støvbinding med CMA

Anvendes ICE & DUST-AWAY som støvbinder er doseringen meget afhængig af underlaget. På hårdt underlag dækkes overfladen. På porøst underlag (fx løst grus eller ridebane) skal hele det løse lag befugtes, så der ikke kommer tørt materiale frem, når man går eller kører i det. Er det løse lag for tykt til at det hele kan befugtes, opnår man ikke tilfredsstillende støvbindingsresultater. Mængden varierer fra 10 g/m2 på hård vej til 300-400 g/m2 på løst materiale. Ved høj dosering skal der spredes af flere omgange (fx 100 g/m2 pr. gang).

ICE & DUST-AWAY indeholder calcium og magnesium, som kan suge vand fra luften. Selvom produktet kan tørrer ud i løbet af dagen, kan det suge ny fugt om natten og derved holde på støvet igen. Produktet er opløseligt i vand og vaskes væk i regnvejr